„Jak zorganizować testy wydajnościowe” – Jan Sabak

Tematem prelekcji jest pokazanie jak należy zorganizować i przeprowadzić projekt testów wydajnościowych. Prelekcja nie skupia się na narzędziach i technikach testów wydajnościowych, ale na procesie. Pokazuje jak takie testy zaplanować, co wziąć pod uwagę, przy projektowaniu, jak zorganizować implementację i wykonanie oraz jak sporządzić raport z testów.

Jan Sabak

Testing Department Manager w AmberTeam Testing

Ekspert w dziedzinie zapewnienia jakości systemów informatycznych, wykonywania oraz organizacji testów. Od dwudziestu lat zajmuje się testowaniem oraz niezawodnością oprogramowania i sprzętu komputerowego. Jest absolwentem Instytutu Informatyki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Pracując dla firm Matrix.pl, IMPAQ oraz Infovide zorganizował i kierował działami Zapewnienia Jakości.
Obecnie pracuje dla AmberTeam Testing, gdzie dba o to, żeby kierownicy działów IT oraz kierownicy projektów spali spokojnie mając pod kontrolą ryzyko projektowe.

Posiada certyfikaty ISTQB CTFL oraz wszystkie CTAL. Prowadzi szkolenia z zakresu testowania. Pracował również jako nauczyciel przedmiotów związanych z elektroniką i informatyką. Działa czynnie na rzecz propagowania wiedzy i kultury jakości produkcji oprogramowania. Pomysłodawca, założyciel i były członek Zarządu Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych.

Jest współautorem książki „Agile Testing Foundations: An ISTQB Foundation Level Agile Tester guide”.

Jan na LinkedIn

en_GBEnglish (UK)
Scroll to Top